Select Page

Ποιοί Είμαστε

Τι είναι το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας;

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (ΦΚΕ) είναι μια ανοικτή πλατφόρμα συνεργασίας για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη βάση αξιών, αρχών και κοινών οπτικών.

Έχει ως στόχο τον γόνιμο διάλογο μεταξύ φορέων της κοινωνικής οικονομίας (κοινωνικές επιχειρήσεις και υποστηρικτικοί φορείς) αλλά και της τοπικής κοινωνίας γύρω από την ανάγκη δημιουργίας ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος αλλά και τα χαρακτηριστικά που αυτό πρέπει να έχει για την ανάπτυξη και αυτό-οργάνωση του χώρου των κοινωνικών επιχειρήσεων.

Διαβάστε Περισσότερα

To Φόρουμ συνέβαλε μέσα από μια ανοικτή διαδικασία στην διαμόρφωση του Κώδικα Δεοντολογίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων.Ο Κώδικας αυτός α) κωδικοποιεί τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη δράση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και των φορέων που αυτές δημιουργούν, β) εντοπίζει πιθανές πηγές κινδύνου, γ) αναδεικνύει ενδεδειγμένους τρόπους δράσης, βοηθώντας στη λήψη των σωστών αποφάσεων και δ) διαμορφώνει πλαίσιο σχέσεων ανάμεσα στις κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλους φορείς που υποστηρίζουν την κοινωνική οικονομία.

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας διοργανώνει κάθε χρόνο, από το 2014, το ετήσιο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Αθήνα. Παράλληλα οι συνεργαζόμενοι φορείς του Φόρουμ συμφώνησαν, με βάση την διακήρυξη του 2015 – την από κοινού διοργάνωση εκτός από το ετήσιο Συνέδριο και  Περιφερειακών Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς. Το πρώτο περιφερειακό Φόρουμ πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα 19 και 20 Μαρτίου.

Στην πλατφόρμα του ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,συνεργάζονται μέχρι σήμερα οι κοινωνικές επιχειρήσεις, τα δίκτυα και οι υποστηρικτικοί φορείς: «Άνεμος Ανανέωσης», Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Δίκτυο Κοιν.Σ.Επ Κεντρ. Μακεδονίας, Δίκτυο Εργάνη, Impact Hub Athens, Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (SES Net), Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, Κοιν.Σ.Επ «Γαληνός», 180 Μοίρες.

Η πρόσκληση για συμμετοχή στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και υιοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας είναι ανοιχτή σε όλες τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους υποστηρικτικούς φορείς που συμμερίζονται τις αξίες, τις αρχές και τις κοινές οπτικές που περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας.

Κατεβάστε το κείμενο του Κώδικα Δεοντολογίας εδώ

Κατεβάστε το flyer του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας SE Forum

Συμμετέχοντες

Άνεμος Ανανέωσης

Άνεμος Ανανέωσης

Ο “Άνεμος Ανανέωσης” είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με κύριους σκοπούς την προώθηση της πράσινης – κυκλικής οικονομίας, της κοινωνικής, αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την προαγωγή του πολιτισμού και της καινοτομίας.

Website:
Tel:
Email:

180 Moίρες Κοιν.Σ.Επ.

180 Moίρες Κοιν.Σ.Επ.

H 180 Moίρες Κοιν.Σ.Επ. είναι εργαστήριο κοινωνικής καινοτομίας και παρέχει εργαλεία και ενδυνάμωση δεξιοτήτων, συνδυάζοντας κοινωνική έρευνα, design, εκπαίδευση και coaching, σε άτομα, κοινότητες και οργανισμούς. Σκοπός της είναι η δημιουργία ευκαιριών μέσα από την βιωματική μάθηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη για κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένες ομάδες. Στόχος της είναι η καταπολέμηση της ανεργίας μέσα από μηχανισμούς κοινωνικής οικονομίας και αλληλεγγύης.

Website:
Tel:
Email:

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ είναι το πολιτικό Ίδρυμα, το οποίο πρόσκειται στο κόμμα των Πρασίνων της Γερμανίας. Αποτελεί κομμάτι του Πράσινου Πολιτικού Κινήματος όπως αναπτύχθηκε τόσο στην Γερμανία όσο και παγκοσμίως ως απάντηση στις παραδοσιακές πολιτικές του σοσιαλισμού, του φιλελευθερισμού και του συντηρητισμού με βασικούς πυλώνες την οικολογία, βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δίνοντας έμφαση στην έμφυλη δημοκρατία και στον σεβασμό των δικαιωμάτων πολιτιστικών και εθνικών μειονοτήτων. Από τον Ιούνιο του 2012 το Ίδρυμα δραστηριοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Στόχος μας είναι η εμβάθυνση της ευρωπαικής ολοκλήρωσης και της προοπτικής της Ελλάδας στην Ευρώπη μέσα από την ενίσχυση συνεργασιών και διαλόγου με απώτερο σκοπό την ανάδειξη εναλλακτικών λύσεων και πολιτικών που οδηγούν τη χώρα σε μια βιώσιμη κοινωνικο-οικολογική ανάπτυξη.

Website:
Tel:
Email:

Impact Hub Athens

Impact Hub Athens

Το Impact Hub Athens είναι το πρώτο τοπικό δίκτυο συνεργατικότητας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία, που είναι παγκόσμια συνδεδεμένο με 9000 μέλη σε 70+ πόλεις σε όλο το κόσμο. Με βάση ένα νεοκλασικό κτίριο του Τσιλλερ στην καρδιά του Ψυρρή, δημιουργεί ένα δυναμικό οικοσύστημα ανθρώπων, πόρων, προγραμμάτων και δράσεων προσανατολισμένων στο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Εργαστήρι καινοτομίας, μια κοινότητα προσανατολισμένη στη δράση, ένα “θερμοκήπιο” που υποστηρίζει Impact Makers να εξελίξουν τις πρωτοβουλίες στα επόμενα στάδια.

Website:
Tel:
Email:

Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – SES Net

Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – SES Net

Το Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – SES Net έχει σκοπό την ίδρυση μιας τοπικής συνεργασίας για την κοινωνική χρηματοοικονομική που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός κοινωνικού χρηματοοικονομικού εργαλείου με σκοπό την χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το SES Net είναι μέρος του Social Enterprise Finance στο πεδίο των χρηματοοικονομικών εργαλείων για Κοινωνικές Επιχειρήσεις και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Website:
Tel:
Email:

BENISI

BENISI

Το BENISI (Building a European Network of Incubators for Social Innovation) είναι μια κοινοπραξία FP7 (7o Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνει διάφορες ευρωπαϊκές οργανώσεις με επικεφαλής την IPropeller και σε συνεργασία με το Impact Hub Network. Το BENISI αποτελεί την κύρια συλλογική πρωτοβουλία στην Ευρώπη σήμερα για να εντοπίσει και να υποστηρίξει στην επέκταση πάνω από 300 κοινωνικές καινοτομίες στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Website:
Tel:
Email:

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης – Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προώθηση της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης καθώς και της στρατηγικής μηδενικών αποβλήτων. Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικών Επιχειρήσεων Rre-use.

Website:
Tel:
Email: