Τα Ετήσια Forum μας!

Σημεία συνάντησης φορέων, θεσμικών οργάνων, ιδέεων και δράσεων!

Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2019 Αθήνα, 29-30 Νοεμβρίου

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας διοργανώνει για έκτη κατά σειρά χρονιά το Νοέμβριο του 2019 την ετήσια ανοιχτή συνάντηση φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας. Χώρος διεξαγωγής του Φόρουμ είναι το Impact Hub Athens (Καραϊσκάκη 28, Αθήνα).

Δείτε Περισσότερα

Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2018 Αθήνα, 23-25 Νοεμβρίου

Το “Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας” διοργανώνει για πέμπτη κατά σειρά χρονιά το Νοέμβριο 2018 την ετήσια ανοιχτή συνάντηση φορέων και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Δείτε Περισσότερα
Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2016, 25 – 27 Νοεμβρίου 2016
Δείτε Περισσότερα
Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2015
Δείτε Περισσότερα
Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας: Mία διαφορετική, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι υπαρκτή
Δείτε Περισσότερα
Περισσότερα

Εκδηλώσεις & Εργαστήρια

Πέρα από τα ετήσια φόρουμ διοργανώνουμε εργαστήρια και εκδηλώσεις που μας απασχολούν όλες και όλους

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και περιβαλλοντική αειφορία

Να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες τις καλές περιβαλλοντικές πρακτικές και να εντοπίσουν τις αδυναμίες του δικούς τους εγχειρήματος ως προς αυτή […]

Η συνεταιριστική νομοθεσία, από τον κατακερματισμό στην ενοποίηση

Οι συνεταιρισμοί αποτελούν ένα βασικό μέρος των φορέων ΚΑΛΟ και με ιστορικούς όρους τη ραχοκοκαλιά τους. Η διαμόρφωση ενός κατάλληλου […]

Εργαλεία για τη δημιουργία βιώσιμων Eνεργειακών Kοινοτήτων 

Στόχος:  Ο στόχος του εργαστηρίου είναι να προσφέρει γνώση, ιδέες, δικτύωση και πρακτικά εργαλεία για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία […]

Η ελληνική συνεταιριστική νομοθεσία, από τον κατακερματισμό στην ενοποίηση

Οι συνεταιρισμοί αποτελούν ένα βασικό μέρος των φορέων ΚΑΛΟ και με ιστορικούς όρους τη ραχοκοκαλιά τους. Η διαμόρφωση ενός κατάλληλου […]

Εργαλεία για τη δημιουργία βιώσιμων Eνεργειακών Kοινοτήτων 

Στόχος:  Ο στόχος του εργαστηρίου είναι να προσφέρει γνώση, ιδέες, δικτύωση και πρακτικά εργαλεία για την ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία […]

Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και περιβαλλοντική αειφορία

Στόχος του εργαστηρίου είναι:  Να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες τις καλές περιβαλλοντικές πρακτικές και να εντοπίσουν τις αδυναμίες του δικούς τους […]