Συμμετοχή στη διαβούλευση για το νομοσχέδιο των Αγροτικών Συνεταιρισμών

Στο πλαίσιο του 6ου Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 29 και 30 Νοεμβρίου 2019, διοργανώθηκε ειδικό εργαστήριο […]

Μελέτη από το Ίδρυμα Χαϊνριχ Μπέλ Ελλάδας: Το θεσμικό πλαίσιο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τη διαδικασία διαμόρφωσης και το τελικό περιεχόμενο του νέου θεσμικού πλαισίου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα […]

Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας για τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος της Κ.Αλ.Ο στην Ελλάδα

Δημοσίευσθηκαν τα αποτελεσμάτα της έρευνας για τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος και των αναγκών της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην […]