1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, 4-7 Μαΐου 2017, Θεσσαλονίκη

1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος»
4-7 Μαΐου 2017

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία της ερευνητικής ομάδας για τα Κοινά και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ) διοργανώνουν το «1ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για τα Κοινά & την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία»

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Πολυτεχνική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος» στις 4-7 Μαΐου 2017.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στηρίζεται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Ιστοσελίδα συνεδρίου: http://wp.me/p5W0Ft-1e
Πρόγραμμα: http://wp.me/P5W0Ft-2h
ΦΟΡΜΑ ΕΓΡΑΦΗΣ https://goo.gl/forms/v5GPySrtWG0fxtVu1 (Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής)
Facebook ερευνητικής ομάδας https://www.facebook.com/commonsseauth/
Εκδήλωση στο Facebook https://www.facebook.com/events/407255296328214/

Η διεπιστημονική ερευνητική ομάδα για τα κοινά και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (ΚΑΟ), η οποία έχει συσταθεί με κέντρο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έχει στόχο τη μελέτη των εναλλακτικών μορφών οργάνωσης που έχουν αναδυθεί παγκόσμια τα τελευταία χρόνια, αποβλέποντας μεταξύ άλλων στην επαναθεμελίωση της οικονομίας σε δίκαιες και ισότιμες κοινωνικές σχέσεις, στην εδραίωση και διεύρυνση των Κοινών, στην άμεση δημοκρατία, στην καταπολέμηση κάθε είδους σχέσεων εξουσίας, στην ανάδειξη και το σεβασμό της διαφοράς, στην αλληλεγγύη και τη συνεργασία, στο σεβασμό της οικολογικής ισορροπίας (περισσότερα στοιχεία για τους σκοπούς, τα μέλη και τις δράσεις της ομάδας ως σήμερα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://commonsseauth.wordpress.com/ ).

Το συνέδριο στο οποίο σας καλούμε να συμμετάσχετε προσπαθεί για πρώτη φορά να συγκεντρώσει όλο το επιστημονικό δυναμικό που ασχολείται με τις παραπάνω θεματικές στην Ελλάδα. Μέσα από τις διεργασίες του, είναι επιθυμητό όχι μόνο να προαχθεί η σχετική έρευνα με την ανταλλαγή ιδεών, μελετών και προβληματισμών, αλλά και να συζητηθεί η δυνατότητα μελλοντικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργειών στα εν λόγω πεδία των κοινών και της ΚΑΟ, καθώς και η πιθανότητα ίδρυσης ενός σχετικού επιστημονικού φορέα.

Start a project

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.