2η Ευρωπαϊκή Ημέρα Επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας – 2nd European Day of Social Economy Enterprises

H Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διοργανώνει την 2η Ευρωπαϊκή Ημέρα Επιχειρήσεων της Κοινωνικής Οικονομίας στις 28 Ιουνίου 2017, στις Βρυξέλλες.

Περισσότερες πληροφορίες, εγγραφή και πρόγραμμα http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-eu-day-soc-economy

Start a project

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.