4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας UniverSSE2017 στην Αθήνα, 9-11 Ιουνίου 2017

Το 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία UniverSSE2017, θα πραγματοποιηθεί 9-11 Ιουνίου στην Αθήνα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) , με αφορμή και την 6η ετήσια συνέλευση του δικτύου RIPESS Europe.

Την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της διεθνούς αυτής συνάντησης έχουν αναλάβει συλλογικά οι εξής πρωτοβουλίες και δικτυώσεις:

  • Dock–Συνεργατικός Χώρος για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
  • Η Εφημερίδα των Συντακτών
  • Κόμβος για την Κοινωνική Οικονομία, Ενδυνάμωση και Καινοτομία
  • Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας
  • Πανελλαδικό Συντονιστικό Αλληλέγγυων Σχολείων
  • ΠΡΩ.Σ.Κ.ΑΛ.Ο. – Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
  • Συντονισμός ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ Αττικής
  • Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και Συνεργατικής Οικονομίας

 

Πρόγραμμα https://universse2017.org/programma/

To συνέδριο διεξάγει και μια καμπάνια crowdfunding https://en.goteo.org/project/universse2017congress

Άρθρο αφιερώμα Η Ευρώπη της Αλληλεγγύης έρχεται στην Αθήνα

Start a project

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.