Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Στελέχη Φορέων Στήριξης Ευπαθών και Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων & Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

                                

Θεσσαλονίκη │19 Απριλίου – 12 Μαΐου 2018

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) αποτελεί ένα εναλλακτικό παράδειγμα για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων στη βάση της δημοκρατίας, της αποδοχής της διαφορετικότητας και του σεβασμού στο περιβάλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να υποστηριχθούν προσπάθειες για τη δημιουργία Φορέων ΚΑΛΟ, οι οποίοι θα αποτελούνται ή θα μπορούσαν να απασχολήσουν άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Θεωρώντας σημαντικό να ενισχυθεί μια δυναμική που αναπτύσσεται τελευταία, το Κέντρο ΕΡΓΑΝΗ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, το Δίκτυο ΚΟΙΝΣΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας πήραν την πρωτοβουλία να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα για τη σύνδεση της ΚΑΛΟ με την ένταξη ευάλωτων και ειδικών ομάδων. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση του δυναμικού των φορέων στήριξης αυτών των ομάδων και την ευαισθητοποίηση υφιστάμενων φορέων ΚΑΛΟ για τη δυνατότητα ένταξης και απασχόλησης ατόμων από αυτές τις ομάδες.

Η πρώτη φάση αυτού του προγράμματος αφορά σε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα απευθύνεται σε στελέχη που εργάζονται στην υποστήριξη ατόμων μελών ευάλωτων και ειδικών ομάδων, με έμφαση σε αιτούντες/ουσες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες/τριες, σε εξαρτημένους/ες – απεξαρτημένους/ες, σε άστεγους/ες και σε ΡΟΜΑ. Επίσης απευθύνεται και σε πολιτισμικούς/ες διαμεσολαβητές/τριες, δηλαδή άτομα που μπορούν να επικοινωνήσουν τόσο στα ελληνικά όσο και στη γλώσσα των προσφύγων και μεταναστών/ριών.

Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με ένα ευρύ φάσμα θεματικών το οποίο περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα για την υποστήριξη ομάδων που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν έναν φορέα ΚΑΛΟ κοινωνικής ένταξης με όρους βιωσιμότητας. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 19 Απριλίου έως τις 12 Μαΐου 2018, η διάρκεια του είναι 11 ημέρες των 4 διδακτικών ωρών (σύνολο 44 διδακτικές ώρες).

Οι θεματικές ενότητες έχουν ως εξής:
Ημερομηνία / ώρα Ενότητα
19/4/2018 / 17:00-20:30 Εισαγωγή στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, γνωριμία και εξοικείωση συμμετεχόντων/ουσών
20/4/2018 / 17:00-20:30 Βασικές έννοιες της ΚΑΛΟ, ορισμός και είδη κοινωνικών επιχειρήσεων ένταξης
21/4/2018 / 10:00-13:30 Μοντέλα εργασιακής ένταξης
26/4/2018 / 17:00-20:30 Συγκρότηση ομάδας: ανάγκες, αξιακό πλαίσιο, προσδοκίες, θέματα επικοινωνίας
27/4/2018 / 17:00-20:30 Ομάδα: Ζητήματα φύλου και διαπολιτισμικότητας
28/4/2018 / 10:00-11:45 Ομάδα: Διαδικασία λήψης αποφάσεων
28/4/2018 / 11:45-13:30 Ομάδα: Διαχείριση συγκρούσεων
4/5/2018 / 17:00-20:30 Επιλογή οικονομικής δραστηριότητας-διαμόρφωση επιχειρηματικής ιδέας – εμπλουτισμός επιχειρηματικής ιδέας – καινοτομία
5/5/2018 / 17:00-20:30 Επιχειρηματικός καμβάς για κοινωνικές επιχειρήσεις
6/5/2018 / 10:00-13:30 Κοινωνικό μάρκετινγκ
11/5/2018 / 17:00-20:30 Θεσμικό πλαίσιο της ΚΑΛΟ με έμφαση στην κοινωνική ένταξη
12/5/2018 / 10:00-13:30 Αξιολόγηση – Εκδήλωση ολοκλήρωσης

Ο αριθμός των συμμετοχών εκτιμάται στα 25 άτομα. Κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών: προϋπάρχουσα εμπειρία και εργασία σε φορέα στήριξης, αντικείμενο εργασίας, εκπαίδευση. Θα υπάρξει μέριμνα στην ισόρροπη συμμετοχή από διαφορετικούς φορείς και δομές, από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και στη διάσταση του φύλου.
Το παρόν εκπαιδευτικό σεμινάριο δεν έχει κόστος συμμετοχής.

Παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε κάνοντας κλικ ΕΔΩ μέχρι τις 20/03/2018. Η διαδικασία της επιλογής θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 28/3/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε ηλεκτρονικά στο [email protected] και τηλεφωνικά στο 2310 621166 από Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 10:00 έως τις 16:00 και στο 6976633693 Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 20:00.

Start a project

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.