Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και Φύλο

Στόχος του εργαστηρίου είναι: 

  • Η ανταλλαγή εμπειριών των εκπροσώπων και συμμετεχουσών/συμμετεχόντων των εγχειρημάτων/φορέων της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) σε σχέση με έμφυλα ζητήματα που αφορούν τόσο στην εσωτερική λειτουργία τους όσο και στην εξωτερική τους επικοινωνία.
  • Η ανάδειξη και κωδικοποίηση των διαδικασιών, της κουλτούρας και του πλούτου των  εργαλείων που έχουν αναπτύξει φορείς και εγχειρήματα της ΚΑΛΟ με έμφυλο πρόσημο.
  • Η ενίσχυση της  ικανότητας της κάθε συμμετέχουσας/συμμετέχοντα να συμπεριλαμβάνει τη διάσταση του φύλου στις περισσότερες εκφάνσεις της λειτουργίας του φορέα της/του.

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται:  

Συμμετέχουσες / συμμετέχοντες, εκπροσώπους φορέων /εγχειρημάτων κοινωνικής επιχειρηματικότητας, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που είτε αποτελούνται μόνο από γυναίκες και μέλη της ΛΟΑΤ κοινότητας, είτε έχουν μικτή σύνθεση αλλά λειτουργούν με αρχές που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου, ή θα ήθελαν να εξοικειωθούν με την ένταξη της διάστασης του φύλου στην λειτουργία τους και τις πρακτικές τους.

Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου 2019, 10:00-13:00

Τοποθεσία: Impact Hub Athens, Καραϊσκάκη 28, Αθήνα 105 54

Πρόγραμμα εργαστηρίου:

10:00-10:15:  Έναρξη- Καλωσόρισμα

10:15-10:30: Σύντομη Εισαγωγή στο εργαστήρι 

10:30 – 11:00: Σύντομη παρουσίαση  του κάθε φορέα από την/τον εκπρόσωπο του/της κάθε συμμετέχουσας/συμμετέχοντα

11:00-11.30: Άσκηση αυτοαξιολόγησης 

11.30-12:30  Συμμετοχική FemmSWOT ανάλυση 

12:30- 13:00 Ανοιχτή συζήτηση

Συντονισμός:

Ναταλία-Ροζαλία Αυλώνα, ΕΜΠ, DOCK,  [email protected]

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τη [button link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0N2Hc83cDoQmEYKwJXSVnbWF-kNbcFIxKQ6z5py_Ln_Q2sA/viewform” color=”purple” newwindow=”yes”] σχετική αίτηση[/button]. 

Σε  συνεργασία με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας

Συνδιοργάνωση Συντονισμός Φορέων ΚΑΛΟ Αθήνας

Start a project

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.