Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και περιβαλλοντική αειφορία

Στόχος του εργαστηρίου είναι: 

Να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες τις καλές περιβαλλοντικές πρακτικές και να εντοπίσουν τις αδυναμίες του δικούς τους εγχειρήματος ως προς αυτή τη διάσταση έτσι ώστε να βελτιώσουν τη λειτουργία τους και να αναπτύξουν νέες δραστηριότητες στην κατεύθυνση της αειφορίας. 

Σε ποιους/ποιες απευθύνεται: 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε συμμετέχοντες/εκπροσώπους φορέων/εγχειρημάτων Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) ανεξαρτήτως πεδίου δραστηριότητας, καθώς και σε φορείς/εγχειρήματα της ΚΑΛΟ που λειτουργούν με αρχές βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή με οικονομικές δραστηριότητες, εμπορικές ή ανταλλακτικές, που προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, η βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, η αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία, το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο, η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων, η κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέργειας, ο εναλλακτικός και ήπιος τουρισμός κ.λπ. 

Ημερομηνία: 30 Νοεμβρίου 2019, 10:00-13:00

Τοποθεσία: Impact Hub Athens, Καραϊσκάκη 28, Αθήνα 105 54

Πρόγραμμα εργαστηρίου:

10.00-10.15: Έναρξη- Καλωσόρισμα

10.15-10.30: Βιώσιμη ανάπτυξη Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας

10.30-11.00: Παράδειγμα φορέα ΚΑΛΟ με βιώσιμη δραστηριότητα 

11.00-11.30: Αναγνωρίζω στο φορέα μου τη βιώσιμη ανάπτυξη

11:30 -13:00: Θέτοντας στόχους, συγκεκριμένους, μετρήσιμους, αποδεκτούς και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

Συντονισμός: Χριστίνα Κονταξή, Μονοπάτια της Ελλάδας – Paths of Greece – email: [email protected]

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τη [button link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0N2Hc83cDoQmEYKwJXSVnbWF-kNbcFIxKQ6z5py_Ln_Q2sA/viewform” color=”purple” newwindow=”yes”] σχετική αίτηση[/button]

Start a project

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.