Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας: Mία διαφορετική, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι υπαρκτή

Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου 2014, στην Αθήνα, αλλά και οι εκατοντάδες συμμετέχοντες που εκπροσωπούσαν την πλούσια ποικιλομορφία της κοινωνικής οικονομίας, επιβεβαίωσαν την πεποίθησή ότι μία διαφορετική, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία είναι υπαρκτή και αποτελεί την απάντηση στην πολύπλευρη ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση.

Τις διήμερες εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν οι: “Άνεμος Ανανέωσης” – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, 180 Μοίρες – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, BENISI – Scaling Social Innovation, Δίκτυο Στήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (SES Net), Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, Impact Hub Athens και Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης.

Στο πλαίσιο του Φόρουμ παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και μοντέλα κοινωνικής επιχειρηματικότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύθηκε η αλληλο-γνωριμία, η συνεργασία και δικτύωση, ενώ συζητήθηκαν αναλυτικά θέματα όπως: τομείς και καλές πρακτικές συνεργασίας τοπικής αυτοδιοίκησης/κοινωνικών επιχειρήσεων με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, χρηματοοικονομικά εργαλεία, δυνατότητες ανάπτυξης και εξέλιξης των κοινωνικών επιχειρήσεων, βιώσιμες δημόσιες προμήθειες, προοπτικές ενεργειακών συνεταιρισμών για βιώσιμη ενέργεια, εργαλεία και μέθοδοι για τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου της κοινωνικής επιχείρησης.

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας κατέληξε σε μια Διακήρυξη στην οποία επισημαίνεται ότι «η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα αναγνωρίζονται ως παράγοντας κοινωνικής και οικονομικής συνοχής σε όλη την Ευρώπη, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μίας πλουραλιστικής και ανθεκτικής κοινωνικής οικονομίας. Είναι, επίσης, κινητήριες δυνάμεις της αλλαγής, αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις για τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Ενεργώντας προς το κοινό συμφέρον, δημιουργούν θέσεις εργασίας, παρέχουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και προωθούν τη διαμόρφωση μιας πιο βιώσιμης οικονομίας, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενσωμάτωση της δημοκρατίας στην οικονομία αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Με βάση τις αξίες της αλληλεγγύης και την ενίσχυση της αυτενέργειας, δημιουργούν νέες προοπτικές και ελπίδες για το μέλλον και βοηθούν τους πολίτες να ανακτήσουν τον έλεγχο στην λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις παρέχουν ένα πρότυπο ισόρροπου συνδυασμού των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών αναγκών. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες, ως άτομα και ως ομάδες, είναι φορείς αλλαγής με βασική επιδίωξη τη βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων και των τοπικών κοινοτήτων τους.

Οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας αποδίδουν. Είναι αποτελεσματικές και επέδειξαν ιδιαίτερη αντοχή στη διάρκεια της κρίσης. Στην εποχή της οικονομικής κρίσης, με τις προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού, της ανεργίας των νέων, της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης των ανισοτήτων, η Ευρώπη και η Ελλάδα χρειάζονται δυναμικές και αποτελεσματικές κοινωνικές επιχειρήσεις.

Μέσω της κοινωνικής οικονομίας, λοιπόν:

  • δημιουργούνται νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας
  • καλύπτονται περιβαλλοντικά και κοινωνικά κενά, μέσω οικολογικής, τεχνολογικής και κοινωνικής καινοτομίας.
  •  ενσωματώνεται η δημοκρατία στην οικονομία και δημιουργούνται νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας προσανατολισμένα στο δημόσιο συμφέρον
  • αναζωογονείται η οικονομική δραστηριότητα, ιδιαίτερα η τοπική οικονομία.»

Στην Διακήρυξη του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας επισημαίνεται ότι:
«Το μέλλον για την κοινωνική αλληλέγγυα οικονομία είναι η οικοδόμηση της από τα κάτω, και η δημιουργία θεσμών συμβουλευτικής και υποστήριξης από τις ίδιες τις πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας.
– Οι καλές πρακτικές και η τεχνογνωσία από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα στην κοινωνική οικονομία,
– Είναι ανάγκη να αναβαθμίσουμε και να δώσουμε ένα νέο περιεχόμενο στην έννοια του συνεταιρισμού και της συνεργασίας, καθώς και της διαχείρισης και οργάνωσης τους».

Η Διακήρυξη του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ζητάει:
– Οι εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να ενθαρρύνουν τη συνεργασία των κοινωνικών επιχειρήσεων πέραν ορίων και συνόρων
– Οι διάφορες δημόσιες αρχές να βελτιώσουν τη μεταξύ τους συνεργασία και να αυξήσουν την ικανότητά τους να υποστηρίζουν την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων.
– Οι δημόσιες αρχές να ενσωματώσουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά στις δημόσιες συμβάσεις τους για έργα, προϊόντα και υπηρεσίες, με βάση πάντα την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις καλές πρακτικές.
Τα υπουργεία αλλά και οι περιφερειακές αρχές να άρουν όλα τα εμπόδια και τις διακρίσεις που υπάρχουν σε σχέση με την δυνατότητα πρόσβασης των κοινωνικών συνεργατικών επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, στις προσκλήσεις χρηματοδοτικών προγραμμάτων της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020
– Οι συνεταιριστικές τράπεζες, ως φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας οφείλουν να εργαστούν για την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων των κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι μεθοδολογίες αυτές θα πρέπει να αναδεικνύουν και να αποτυπώνουν κατάλληλα τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια που διαφοροποιούν τόσο τις συνεταιριστικές τράπεζες όσο και τις κοινωνικές επιχειρήσεις από τον ανταγωνισμό.
– Να διαμορφωθούν εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία κατάλληλα για την προώθηση και ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
– Να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για ένα νέο φορολογικό σύστημα που προωθεί την κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική προστασία.»

Ολόκληρη η Διακήρυξη του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι εδώ

Στα πάνελ του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας συμμετείχαν εκπρόσωποι κοινωνικών επιχειρήσεων, θεσμικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, συνεταιριστικών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ερευνητές και ερευνήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και σημαντικός αριθμός εκλεγμένων αυτοδιοικητικών, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Αθηναίων Γ. Καμίνης, ο Δήμαρχος Κοζάνης Λ. Ιωαννίδης, ο Αντιδήμαρχος Κινητοποίησης των Πολιτών, Νεολαίας & Αθλητισμού Δήμου Θεσσαλονίκης Κ. Ζέρβας, η Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Αττικής Μ. Ανδρούτσου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Νέας Σμύρνης Αττικής Π. Πάντος. Τις εργασίες παρακολούθησαν πολλοί ελεγμένοι αυτοδιοικητικοί όπως ο Δήμαρχος Χίου Εμ. Βουρνούς, η Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Αιγαίου Ε. Φτακλάκη καθώς και πολλοί άλλοι αντιδήμαρχοι και δημοτικοί Σύμβουλοι από διάφορους δήμους.

Συμμετέχοντες φορείς:
– Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Φραγκόσυκου Κρύας Βρύσης “Κέδρος”
– Αναπτυξιακή Καρδίτσας-ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ,
– BIOSCOOP, Κοινωνικός Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Θεσσαλονίκης
– Γυναικείος Συνεταιρισμός Κάτω Τιθορέας “ΘΗΜΩΝΙΑ”,
– Δίκτυο ΚΟΙΝΣΕΠ Κ. Μακεδονίας
– ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ,
– ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (SEYN),
– Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας για τις Συνεταιριστικές και Κοινωνικές Επιχειρήσεις (Euricse)
– eBanka Κροατίας
– IMPACT HUB KINGS CROSS,
– I-PROPELLER,
– Green Energy Cooperative, Κροατία
– ΚΛΙΜΑΚΑ,
– ΚΛΙΜΑΞ PLUS,
– ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “ΑΓΡΟΖΕΥΞΗ”,
– ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. “ΣΠΕΙΡΑ ΓΗΣ”,
– ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ,
– Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης,
– ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Συνεταιριστική Τράπεζα
– Συνεταιρισμός Παραγωγών – Καταναλωτών “ΓΑΙΑ” Κρήτης
– Συνεταιρισμός “ΘΕΣγάλα – ΠΙΕς”, Θεσσαλίας,
– Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας,
– RESCOOP Ενεργειακός Συνεταιρισμός Βελγίου,
καθώς και ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ από Ιταλία, Βρετανία και Αυστρία.

Το Φόρουμ πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, του BMW Foundation Herbert Quandt, της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος και του INNOVATHENS – Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων.

Start a project

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.