Βρείτε όσα χρειάζεστε για την κοινωνική επιχειρηματικότητα!

Επιδιωκούμε τη συλλογή και οργάνωση περιεχόμενου ώστε να λειτουργήσει ενισχυτικά για την ενημέρωση σχετικά με τη κοινωνική επιχειρηματικότητά.

Θέσεις

Κάτα την διάρκεια της λειτουργίας μας, έχουμε αναπτύξει τις ακόλουθες θέσεις και σας κάλουμε να τις στηρίξετε και να προσθέσετε ιδέες και απόψεις!

Κώδικας Δεοντολογίας

Συμβολή στη διαμόρφωση κοινών θέσεων για το νομοθετικό πλαίσιο & Προτάσεις για τα Κέντρα Στήριξης της ΚΑΛΟ

Για το νομοσχέδιο Κ.ΑΛ.Ο

Ολες οι θεσεις

Χρήσιμο Υλικό

Δείτε εκθέσεις, αναφορές και επικοινωνιακό περιεχόμενο!
Περισσότερα