Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ

z01Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ είναι το πολιτικό Ίδρυμα, το οποίο πρόσκειται στο κόμμα των Πρασίνων της Γερμανίας. Αποτελεί κομμάτι του Πράσινου Πολιτικού Κινήματος όπως αναπτύχθηκε τόσο στην Γερμανία όσο και παγκοσμίως ως απάντηση στις παραδοσιακές πολιτικές του σοσιαλισμού, του φιλελευθερισμού και του συντηρητισμού με βασικούς πυλώνες την οικολογία, βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δίνοντας έμφαση στην έμφυλη δημοκρατία και στον σεβασμό των δικαιωμάτων πολιτιστικών και εθνικών μειονοτήτων. Από τον Ιούνιο του 2012 το Ίδρυμα δραστηριοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Στόχος μας είναι η εμβάθυνση της ευρωπαικής ολοκλήρωσης και της προοπτικής της Ελλάδας στην Ευρώπη μέσα από την ενίσχυση συνεργασιών και διαλόγου με απώτερο σκοπό την ανάδειξη εναλλακτικών λύσεων και πολιτικών που οδηγούν τη χώρα σε μια βιώσιμη κοινωνικο-οικολογική ανάπτυξη.

Start a project

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.