Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας για τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος της Κ.Αλ.Ο στην Ελλάδα

Δημοσίευσθηκαν τα αποτελεσμάτα της έρευνας για τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος και των αναγκών της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Ελλάδα. Η τελική έκθεση συντάχθηκε από τους φορείς European Village και Social Enterprise UK για λογαριασμό του British Council στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας προς το Ελληνικό Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσα από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται στην πλατφόρμα δικτύωσης φορέων ΚΑΛΟ, στο σύνδεσμο http://foreis-kalo.gr/?q=node/247 και είναι οργανωμένα γύρω από τρεις ενότητες:

1. Επισκόπηση του τοπίου της ΚΑΛΟ

2. Χαρτογράφηση της ΚΑΛΟ

3. Συστάσεις για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού οικοσυστήματος για την ΚΑΛΟ

Start a project

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.