Ειδικός τόμος του ΟΟΑΣΑ για Καλές Πρακτικές για την προώθηση και στήριξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων

 

Ειδικός τόμος του ΟΟΑΣΑ για Καλές Πρακτικές για την προώθηση και στήριξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων “Boosting Social Enterprise Development – Good Practice Compendium” στα Αγγλικά.

Περισσότερες πληροφορίες http://www.oecd.org/social/boosting-social-enterprise-development-9789264268500-en.htm

Διατίθεται ψηφιακά δωρέαν σε μορφή PDF

Start a project

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.