Έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (GECES)

Έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (GECES)

  • Σύνοψη των προτάσεων της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα >>> Κατεβάστε την ΕΔΩ
  • Ολόκληρη η έκθεση “Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Κοινωνική Οικονομία μπροστά – Ένα κάλεσμα για δράση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (GECES) >>> Κατεβάστε την ΕΔΩ

Social enterprises and the social economy going forward – A call for action from the Commission Expert Group on Social Entrepreneurship (GECES)

Start a project

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.