Select Page

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια αυτοοργάνωσης του χώρου των κοινωνικών επιχειρήσεων αφού κωδικοποιεί τις κοινές αξίες και αρχές που διέπουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις διεθνώς και μπορεί να συμβάλει με αυτον τον τρόπο στην ενδυνάμωση τους για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας τους από το κράτος όσο και στην προστασία του χώρου γενικότερα από στρεβλώσεις που υπονομεύουν την αξιοπιστία του.

Η πρωτοβουλία για την δημιουργία ενός Κώδικα Δεοντολογίας για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις έχει ως αφετηρία το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 2015, όπου οι συμμετέχοντες φορείς έθεσαν τις βάσεις για τη διαμόρφωση του Κώδικα μέσα από την κοινή Διακήρυξη του Φόρουμ. Το σχέδιο του Κώδικα επεξεργάστηκαν και έθεσαν σε διαδικτυακή διαβούλευση φορείς της Κοινωνικής Οικονομίας – κοινωνικές επιχειρήσεις και υποστηρικτικοί φορείς- οι οποίοι συνεργάστηκαν για την διεξαγωγή του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, το Νοέμβρη 2015. Απώτερος στόχος της διαδικασίας ήταν η συνδιαμόρφωση του Κώδικα Δεοντολογίας για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις μέσα από δημοκρατικές και ανοιχτές διαδικασίες και η υπογραφή του από όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κοινωνικών επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως νομικού σχήματος) που συμφωνούν και δεσμεύονται στην τήρηση κοινών αξιών, αρχών και κανόνων αλλά και στη συνεργασία και αλληλο-υποστήριξη για την ανάπτυξή τους, τη διαμόρφωση κοινών δομών συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και στήριξης.

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε μέσα από την ιστοσελίδα του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας από τις 20 Ιανουαρίου μέχρι τις 14 Μαρτίου 2016. Οι παρατηρήσεις και τα σχόλια που κατατέθηκαν είναι διαθέσιμα εδώ. Το κείμενο του Κώδικα οριστικοποιήθηκε ενσωματώνοντας παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά την διαβούλευση αλλά και στην συζήτηση που έλαβε χώρα στο Περιφερειακό Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, στην Καρδίτσα, στις 19-21 Μαρτίου 2016, και υπογράφτηκε από κοινωνικές επιχειρήσεις και υποστηρικτικούς φορείς. Η πρόσκληση για την υπογραφή του Κώδικα Δεοντολογίας παραμένει ανοιχτή και απευθύνεται τόσο σε υποστηρικτικούς φορείς όσο και σε κοινωνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικού σχήματος (κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί νέου τύπου, αστικοί συνεταιρισμοί, γυναικείοι συνεταιρισμοί κλπ). Οι κοινωνικές επιχειρήσεις που τον υιοθετούν δεσμεύονται για την εφαρμογή του και θα μπορούν να τον επικαιροποιούν και τροποποιούν στο μέλλον μέσα από οργανωμένες διαδικασίες. Ο Κώδικας θα «ταξιδέψει» ανά την Ελλάδα, σε παρόμοια περιφερειακά ΦΟΡΟΥΜ και εκδηλώσεις ώστε ακόμα περισσότερες κοινωνικές επιχειρήσεις και φορείς να έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν, να τοποθετηθούν διατυπώνοντας παρατηρήσεις και να γίνουν μέτοχοι αυτής της προσπάθειας.

 

Κατεβάστε το κείμενο του Κώδικα Δεοντολογίας εδώ

Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας SE Forum

Μπορείτε να υπογράψετε τον Κώδικα συμπληρώνοντας την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα

Επωνυμία (*υποχρεωτικό)

Νομική Μορφή (*υποχρεωτικό)

Διεύθυνση (*υποχρεωτικό)

Email (*υποχρεωτικό)

Website

Γεωγραφική Θέση (*υποχρεωτικό)

Έτος Εναρξης Λειτουργίας (*υποχρεωτικό)

Περιγραφή Οργανισμού

Όνομα (*υποχρεωτικό)

Επίθετο (*υποχρεωτικό)

Τηλέφωνο (*υποχρεωτικό)

Είμαι ο/η νόμιμος/η εκπρόσωπος του οργανισμού (*υποχρεωτικό)
Είμαι ο/η νόμιμος/η εκπρόσωπος του οργανισμού

Η Κοινωνική Επιχείρηση έλαβε απόφαση να συνυπογράψει/υποστηρίξει τον Κώδικα.(*υποχρεωτικό)
Η Κοινωνική Επιχείρηση έλαβε απόφαση να συνυπογράψει/υποστηρίξει τον Κώδικα

Ανεβάστε λογότυπο ( διαστάσεις: 300x200 pixels, υποστηριζόμενα αρχεία: gif,png,jpg,jpeg )

Captcha
[recaptcha]

Κοινωνικές Επιχειρήσεις που συνυπογράφουν τον κώδικα

Άνεμος Ανανέωσης

Άνεμος Ανανέωσης

Ο “Άνεμος Ανανέωσης” είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με κύριους σκοπούς την προώθηση της πράσινης – κυκλικής οικονομίας, της κοινωνικής, αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και την προαγωγή του πολιτισμού και της καινοτομίας.

Website:
Tel:
Email:

180 Moίρες Κοιν.Σ.Επ.

180 Moίρες Κοιν.Σ.Επ.

H 180 Moίρες Κοιν.Σ.Επ. είναι εργαστήριο κοινωνικής καινοτομίας και παρέχει εργαλεία και ενδυνάμωση δεξιοτήτων, συνδυάζοντας κοινωνική έρευνα, design, εκπαίδευση και coaching, σε άτομα, κοινότητες και οργανισμούς. Σκοπός της είναι η δημιουργία ευκαιριών μέσα από την βιωματική μάθηση, ενδυνάμωση και ανάπτυξη για κοινωνικά και οικονομικά αποκλεισμένες ομάδες. Στόχος της είναι η καταπολέμηση της ανεργίας μέσα από μηχανισμούς κοινωνικής οικονομίας και αλληλεγγύης.

Website:
Tel:
Email:

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ

Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ είναι το πολιτικό Ίδρυμα, το οποίο πρόσκειται στο κόμμα των Πρασίνων της Γερμανίας. Αποτελεί κομμάτι του Πράσινου Πολιτικού Κινήματος όπως αναπτύχθηκε τόσο στην Γερμανία όσο και παγκοσμίως ως απάντηση στις παραδοσιακές πολιτικές του σοσιαλισμού, του φιλελευθερισμού και του συντηρητισμού με βασικούς πυλώνες την οικολογία, βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δίνοντας έμφαση στην έμφυλη δημοκρατία και στον σεβασμό των δικαιωμάτων πολιτιστικών και εθνικών μειονοτήτων. Από τον Ιούνιο του 2012 το Ίδρυμα δραστηριοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Στόχος μας είναι η εμβάθυνση της ευρωπαικής ολοκλήρωσης και της προοπτικής της Ελλάδας στην Ευρώπη μέσα από την ενίσχυση συνεργασιών και διαλόγου με απώτερο σκοπό την ανάδειξη εναλλακτικών λύσεων και πολιτικών που οδηγούν τη χώρα σε μια βιώσιμη κοινωνικο-οικολογική ανάπτυξη.

Website:
Tel:
Email:

Impact Hub Athens

Impact Hub Athens

Το Impact Hub Athens είναι το πρώτο τοπικό δίκτυο συνεργατικότητας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία, που είναι παγκόσμια συνδεδεμένο με 9000 μέλη σε 70+ πόλεις σε όλο το κόσμο. Με βάση ένα νεοκλασικό κτίριο του Τσιλλερ στην καρδιά του Ψυρρή, δημιουργεί ένα δυναμικό οικοσύστημα ανθρώπων, πόρων, προγραμμάτων και δράσεων προσανατολισμένων στο θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. Εργαστήρι καινοτομίας, μια κοινότητα προσανατολισμένη στη δράση, ένα “θερμοκήπιο” που υποστηρίζει Impact Makers να εξελίξουν τις πρωτοβουλίες στα επόμενα στάδια.

Website:
Tel:
Email:

Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – SES Net

Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – SES Net

Το Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – SES Net έχει σκοπό την ίδρυση μιας τοπικής συνεργασίας για την κοινωνική χρηματοοικονομική που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός κοινωνικού χρηματοοικονομικού εργαλείου με σκοπό την χρηματοδότηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Το SES Net είναι μέρος του Social Enterprise Finance στο πεδίο των χρηματοοικονομικών εργαλείων για Κοινωνικές Επιχειρήσεις και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Website:
Tel:
Email:

BENISI

BENISI

Το BENISI (Building a European Network of Incubators for Social Innovation) είναι μια κοινοπραξία FP7 (7o Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνει διάφορες ευρωπαϊκές οργανώσεις με επικεφαλής την IPropeller και σε συνεργασία με το Impact Hub Network. Το BENISI αποτελεί την κύρια συλλογική πρωτοβουλία στην Ευρώπη σήμερα για να εντοπίσει και να υποστηρίξει στην επέκταση πάνω από 300 κοινωνικές καινοτομίες στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Website:
Tel:
Email:

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης – Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προώθηση της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης καθώς και της στρατηγικής μηδενικών αποβλήτων. Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κοινωνικών Επιχειρήσεων Rre-use.

Website:
Tel:
Email:

Φορείς που υποστηρίζουν

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.