ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Το Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας είναι μια ανοικτή πλατφόρμα συνεργασίας για την προώθηση της στη βάση αξιών, αρχών και κοινών οπτικών. Έχει ως στόχο τον γόνιμο διάλογο μεταξύ φορέων της κοινωνικής οικονομίας (κοινωνικές επιχειρήσεις και υποστηρικτικοί φορείς) αλλά και της τοπικής κοινωνίας γύρω από την ανάγκη δημιουργίας ενός υποστηρικτικού οικοσυστήματος αλλά και τα χαρακτηριστικά που αυτό πρέπει να έχει για την ανάπτυξη και αυτό-οργάνωση του χώρου των κοινωνικών επιχειρήσεων.

ΠερισσoτεραΚΩΔ. ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Συμμετέχοντες

Στην πλατφόρμα του ΦΟΡΟΥΜ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,συνεργάζονται μέχρι σήμερα οι κοινωνικές επιχειρήσεις, τα δίκτυα και οι υποστηρικτικοί φορείς: «Άνεμος Ανανέωσης», Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Δίκτυο Κοιν.Σ.Επ Κεντρ. Μακεδονίας, Δίκτυο Εργάνη, Impact Hub Athens, Δίκτυο Υποστήριξης Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (SES Net), Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, Κοιν.Σ.Επ «Γαληνός», 180 Μοίρες. Η πρόσκληση για συμμετοχή στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και υιοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας είναι ανοιχτή σε όλες τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους υποστηρικτικούς φορείς που συμμερίζονται τις αξίες, τις αρχές και τις κοινές οπτικές που περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας.

3_001 (1)
744-720-max (1)
1393-1024
unnamed (2)