Μέσα από το παρατηρητήριο, επιδιώκουμε να συμβάλουμε στην ανάλυση των κεντρικών ζητημάτων που διαμορφώνουν το πεδίο!

Στόχος μας: Μια κοινή ταυτότητα, που βασίζεται σε κοινές αξίες, αρχές, στόχους, συμφέροντα, και μεθόδους εργασίας που θα επιτρέψει:

  Kαλύτερη αξιοποίηση συνεργιών στη λειτουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης, διαφάνεια στις κοινωνικές αξίες που δημιούργησε, αξιοπιστία στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική σφαίρα, αναγνώριση από αξιόπιστους οργανισμούς, το ευρύ κοινό, και τις δημόσιες αρχές,
  Oρατότητα και υποστήριξη, χρήση των υπαρχουσών καλών πρακτικών και τεχνογνωσία να διατηρηθεί η κοινωνική επιχείρηση.

Παρατηρητήριο Εξελίξεων

Μπορείτε να δείτε αλλαγές ανά χρονιά και να μάθετε περισσότερα για τα ζητήματά που σας ενδιαφέρουν!

See Evolution by Year

1
Συμμετοχή στη διαβούλευση για το νομοσχέδιο των Αγροτικών Συνεταιρισμών
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέβαλε σε δημόσια διαβούλευση στις 27.12.2019 νομοσχέδιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς στην Ελλάδα.
Δείτε Περισσότερα

Μέλη Παρατηρητηρίου

Οι άνθρωποι που αποτελούν την ομάδα του Παρατηρητηρίου!
Αποστολος Ιωακειμίδης

Ο κ Ιωακειμίδης Απόστολος είναι σήμερα συνταξιούχος δικηγόρος Αθηνών και είναι μέλος του ΔΣ της Κοινσεπ Άνεμος Ανανέωσης Αθήνα και της Κοινσεπ Εν.Το.Πο. Σύρος Ερμούπολη. έχει ήδη εργασθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Βασίλης Μπέλλης

Ο Βασίλειος Μπέλλης είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, μέλος του Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και του Αστικού Συνεταιρισμού «Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κ.ΑΛ.Ο» στον οποίο είναι μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου.

Νίκος Χρυσόγελος

O Νίκος Χρυσόγελος είναι χημικός-περιβαλλοντολόγος, πρόεδρος της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης «ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ¨ για την προώθηση της κοινωνικής και πράσινης οικονομίας, της καινοτομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και του πολιτισμού.