Select Page

Άρθρο 15. Σύσταση Συνεταιρισμού Εργαζομένων

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  seforum 4 years, 3 months ago.

 • Author
  Posts
 • #1658

  seforum
  Keymaster

  1. Η σύσταση ενός Συνεταιρισμού Εργαζομένων και η υπαγωγή του στις διατάξεις του νόμου αυτού συντελείται με την εγγραφή του στο Γ.Ε.Μ.Η., οπότε αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Η εγγραφή στο Γ.Ε.Μ.Η. προϋποθέτει την έγκριση του καταστατικού του από το Τμήμα Μητρώου και την καταχώριση του Συνεταιρισμού Εργαζομένων στο Μητρώο.

  2. Το καταστατικό συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 και πρέπει να υπογράφεται από τουλάχιστον τρία φυσικά πρόσωπα και να περιέχει τα ακόλουθα:
  αα) Την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό του Συνεταιρισμού Εργαζομένων. Ως έδρα ορίζεται τουλάχιστον ο δήμος. Η επωνυμία του Συνεταιρισμού Εργαζομένων ορίζεται από το σκοπό του, και την έκταση της ευθύνης των μελών του. Ονόματα μελών ή τρίτων δεν περιλαμβάνονται στην επωνυμία του Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
  ββ) Τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή την επωνυμία και τη διεύθυνση των ιδρυτικών μελών.
  γγ) Τους όρους εισόδου και εξόδου των μελών.
  δδ) Την έκταση της ευθύνης των μελών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου16.
  εε) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας.
  στστ) Τον ορισμό του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου που θα μεριμνήσει για την έγκρισή του και τη σύγκλιση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
  Για λοιπά στοιχεία, το καταστατικό μπορεί να παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων.

You must be logged in to reply to this topic.