Select Page

Άρθρο 21. Αποθεματικά – διανομή κερδών

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  seforum 4 years, 3 months ago.

 • Author
  Posts
 • #1646

  seforum
  Keymaster

  1. α. Τα μετά τη φορολόγηση κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, κατά ποσοστό μέχρι 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, και το υπόλοιπο διατίθεται για δραστηριότητες της διευρυμένης παραγωγικής της ικανότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας του άρθρου 2. β. Το ποσοστό επί των κερδών που διατίθεται για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 10% του υπολειπόμενου ποσού μετά τα διανεμόμενα σε τακτικό αποθεματικό και εργαζόμενους. γ.Το διανεμόμενο στους εργαζόμενους ποσό απαλλάσσεται της φορολογίας περί εισοδήματος νομικών προσώπων, της φορολογίας διανεμόμενων κερδών από νομικά πρόσωπα.

  2. Η παρακράτηση των κερδών, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μπορεί να μη συνεχίζεται, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν το ύψος του αποθεματικού εξισωθεί με το δεκαπλάσιο της συνολικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων, οπότε το αντιστοιχούν ποσοστό του 5% προσαυξάνει τα λοιπά σχετικά ποσοστά και διατίθεται αναλόγως είτε για επανεπένδυση, είτε για διανομή στους εργαζομένους σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

  3. Το απορρέον από το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 ποσό απαλλάσσεται της φορολογίας και χαρακτηρίζεται ως ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας. Το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας θα πρέπει να παρακολουθείται σε διακριτή λογιστική μερίδα και να διατίθεται σε αυτές τις δράσεις μέχρι το τέλος της επόμενης ετήσιας χρήσης. Οι δαπάνες που αφορούν στην ανάλωση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας, παρακολουθούνται διακριτά, λειτουργούν αφαιρετικά και μέχρι ισόποσα του αποθεματικού και ως εκ τούτου δεν εκπίπτουν από τα έσοδα της χρήσης που πραγματοποιούνται.
  Σε περίπτωση που μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης δεν διατεθεί όλο ή μέρος του ειδικού αποθεματικού αυτό λογίζεται ως κέρδος της τρέχουσας χρήσης δηλαδή της επόμενης από τον σχηματισμό του.

  4. Ο σχηματισμός και ο απολογισμός διάθεσης του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως, επαρκώς και αναλυτικά σε ειδική έκθεση – απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας θα πρέπει να έχει εγκριθεί από τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

  5. Τα απαλλασσόμενα της φορολογίας του παρόντος άρθρου ποσά υπολογίζονται με βάση τα καθαρά προ φόρων κέρδη, μετά την φορολόγηση των κερδών για τον υπολογισμό των κατά τα παραπάνω α) τακτικού αποθεματικού και β) κερδών για επανεπένδυση σε δραστηριότητες της διευρυμένης παραγωγικής ικανότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κατόπιν αναγωγής τους με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.

You must be logged in to reply to this topic.