Select Page

Άρθρο 5. Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Αρχική Forums Διαβούλευση του Φόρουμ επί του σχεδίου νόμου για την ΚΑΛΟ έως τις 24.7.16 Άρθρο 5. Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  seforum 4 years, 3 months ago.

 • Author
  Posts
 • #1678

  seforum
  Keymaster

  1.Η σύσταση Κοιν.Σ.Επ. και η υπαγωγή της στις διατάξεις του νόμου αυτού συντελείται με την εγγραφή της στο Γ.Ε.Μ.Η., οπότε αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Η εγγραφή στο Γ.Ε.Μ.Η. προϋποθέτει την έγκριση του καταστατικού της από το Τμήμα Μητρώου και την καταχώρισή της στο Μητρώο.

  2.Το καταστατικό συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2,3 και 4 του άρθρου 2. Το καταστατικό της πρέπει να υπογράφεται από τουλάχιστον πέντε πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας και από τουλάχιστον επτά, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης.

  3. Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 για την υπαγωγή της στον παρόντα νόμο και να περιέχει:
  α) Την έδρα, την επωνυμία και το σκοπό της Κοιν.Σ.Επ. Ως έδρα ορίζεται τουλάχιστον ο δήμος. Η επωνυμία της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται από το σκοπό της, το είδος της Κοιν.Σ.Επ. και την έκταση της ευθύνης των μελών της. Ονόματα μελών ή τρίτων δεν περιλαμβάνονται στην επωνυμία της Κοιν.Σ.Επ.
  β) Τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή την επωνυμία και τη διεύθυνση των ιδρυτικών μελών
  γ) Τους όρους εξόδου και εισόδου των μελών
  δ) Την έκταση της ευθύνης των μελών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 17.
  ε) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας
  στ) Τον ορισμό της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής που θα μεριμνήσει για την έγκρισή του και τη σύγκλιση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ.
  Κατά τα λοιπά, το καταστατικό μπορεί να παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων.

  4. Προβολή ακυρότητας σχετικά με τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. επιτρέπεται μόνο με αγωγή που ασκείται μέσα σε αποσβεστική προθεσμία δύο μηνών από τότε που ο ενάγων έλαβε γνώση της καταχώρισης.

You must be logged in to reply to this topic.